Mutiara hikmah dari salaful ummah

Posted on
 • by
 • ابوالياس
 • in
 • Label:
 • Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji-Nya, memohon ampunan dan perlindungan-Nya dari kejahatan hawa nafsu kita dan kejelekan amalan kita.
  Dan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, sebaliknya siapa yang disesatkan maka tidak ada pula yang dapat menunjukinya.
  Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah seorang hamba dan utusan Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat serta salam kepada beliau, keluarga, dan para shahabatnya serta para pengikutnya dengan ihsan hingga hari pembalasan.

  Berbagai kerancuan kini melanda umat Islam (kecuali yang dirahmati Allah). Di antara mereka ada yang menganggap biasa berteman akrab dan menimba ilmu dari orang-orang yang menyimpang pemikiran dan manhajnya yang penting demi persatuan kesatuan dan lagipula mereka pintar-pintar, demikianlah anggapan mereka. Toh, dengan orang-orang kafir kita dianjurkan untuk bergaul dengan baik. Mengapa dengan sesama Muslim kita justru berpecah dan berselisih? Inilah sebagian kecil kerancuan tersebut. Adapula yang mempersoalkan boleh tidaknya melontarkan kata-kata yang cukup memerahkan telinga terhadap para dai hizbiyyin (yang mengajak kepada fanatisme golongan) dan orang-orang yang merusak pemikiran umat.

  Namun disayangkan ternyata sebagian para dai khususnya mereka yang telah berani mengenakan baju (label) Salaf justru banyak menambah kerancuan ini. Mereka mengutip sebagian perkataan ulama dan meninggalkan yang lainnya. Atau menyampaikan pendapat seorang imam atau ulama tidak sesuai bahkan bertentangan dari apa yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Mereka memusuhi dan menjauhi dai-dai yang menampakkan sikap permusuhan terhadap ahli bid’ah dan para penyambung lidah mereka.

  Oleh karena itu kami terpanggil untuk menyadarkan saudara-saudara kita (kaum Muslimin) bagaimana dan apa yang harus kita pegang dalam mengarungi perjalanan hidup sesaat yang penuh ujian ini? Untuk itu kami mencoba menyuguhkan kepada para pembaca budiman untaian kata mutiara yang penuh hikmah yang dikumpulkan dan disusun oleh Syaikh Abu Abdillah Jamal bin Farihan Al Haritsi --hafidhahullahu-- dari perkataan para Ulama Salaful Ummah. Dan kitab itu kami terjemahkan dengan judul

  Kilauan Mutiara Hikmah Dari Nasihat Salaful Ummah.


  Dan kami bersyukur kepada Allah atas terselesaikannya buku ini kemudian kepada Ustadz Muhammad Umar As Sewwed yang berkenan memeriksa dan memberikan pengantar atau ta’liq (keterangan) yang berkaitan dengan beberapa perkara penting dalam buku ini. Kami ucapkan pula Jazaakumullahu khairan.

  Mudah-mudahan Allah jadikan buku ini bermanfaat bagi penulis (penyusun), penterjemah, pemeriksa, dan kaum Muslimin sekalian. Dan semoga Allah menjadikan ini amal shalih yang ikhlash mengharap wajah-Nya. Amiin Ya Mujibas Saailin.

  dapatkan bukunya. download di sini : kilauanmutiarahikmah.chm

  0 komentar:

  Posting Komentar

  koment :

   
  Copyright (c) 2011 Moslemblog's byAbu ilyas.